Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
logo
Services Marketing & strategy Creative & content Tech & experience Segments B2B E-commerce & DTC B2C Lead Generation B2C Branding Cases About Podcast Insights & events Events Webinars E-books Blog Growth academy Careers Contact
sv fi en
sv fi en

Alko tänään

Alko tänään -verkkopalvelu ja sisältökonsepti kertoo, mitä Alko on tänään.

Sarja: Paras toteutus, Paras digitaalinen sisältömarkkinointi

Case-video tiivistää konseptin ja tuotannon.

Tausta ja tehtävänanto

Alko asetti meille poikkeuksellisen haasteen: miten kommunikoida perinteisen suomalaisen alkoholinmyyntijärjestelmän hyödyistä tavalla, joka vetoaa suomalaisiin kuluttajiin, sidosryhmiin ja päätöksentekijöihin.

Projektin tavoitteena oli kertoa uudella tavalla suomalaisille, mitä Alko ja sen eri puolet tarkoittavat asiakkaalle, työntekijöille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Prosessi ja oivallukset

Ymmärsimme, että kyseessä oli monimutkainen ja laaja projekti, jota ei voitu lähestyä perinteisten sisällöntuotannon tai kasvumarkkinoinnin prosessien kautta. Siksi loimme projektille erityisen Merkityksen Tislaamo -työpajasarjan, jossa yhdistettiin luova suunnittelu, brändinrakennus ja sisältöstrategiatyö uudenlaiseksi kokonaisuudeksi.

Ennen työpajojen aloittamista tutkimme perusteellisesti Alkon tausta-aineistoja, tutkimusmateriaaleja, strategia-asiakirjoja ja sosiaalisia lähteitä. Keskustelimme myös pitkään Alkon viestintätiimin jäsenten kanssa.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskityimme määrittelemään ongelman ja ratkaisun vaatimukset Generon asiantuntijoiden ja Alkon ammattilaisten näkökulmasta.

Ensimmäisen työpajan jälkeen havaitsimme, että Alkon kaksoisrooli juomakulttuurin kehittäjänä ja elämyksellisen sekä maailmanluokan palvelun tarjoajana ja sen sosiaalinen rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä vaativat viestinnältä herkkää tasapainoa. Erilaisia tarpeita ja viestinnän kosketuspisteitä tunnistettiin kymmeniä.

Jos painottaisimme toteutuksessa vain toista roolia, jäisi iso osa tavoitelluista kohderyhmistä huomiotta. Terveys- ja vastuullisuusviestintä kiinnostaa vain osaa vastaanottajista. Toisaalta pelkkä nautintoon keskittyminen antaisi väärän viestin Alkon perimmäisestä tehtävästä.

Ratkaisimme ongelman määrällä: Tekemällä riittävän monta viestivariaatiota samaan konseptiin, pystyisimme huolehtimaan tasapainosta ja kertomaan erilaisia puolia Alkosta. Onneksi Alkoon liittyviä kiinnostavia viestejä löytyi satoja.

Konsepti

Tämän oivalluksen perusteella loimme uuden Alko Tänään -konseptin, joka ajan myötä koostuisi mahdollisesti sadoista mikrokonsepteista, jotka rakennettaisiin ensin verkkosisällöksi, mutta jotka olisivat helposti toistettavissa kaikissa tunnistetuissa brändikosketuspisteissä.

Tuotimme palveluun 20 mikroartikkelia ja liikkuvia visuaalisia konsepteja haastattelemalla Alkon asiantuntijoita. Sisällön suunnittelussa otettiin huomioon, että idea toimisi sekä video- että still-formaateissa.

Tuotanto

Tuotanto toteutettiin Generon ja Alkon yhteistyöllä. Mikroartikkelit tuotettiin ulkopuolisen freelancer-toimittajan sekä copywriterin yhteistyöllä. Tiedot kerättiin olemassa olevista aineistoista sekä laajoista Alkon asiantuntijoiden haastatteluista.

Artikkelit rakennettiin helposti somepostauksiksi sopivaan mittaan sekä mahdollisimman nopeasti silmäiltäviksi ja selattaviksi. Myös mikroartikkelien tone of voice rakennettiin mahdollisimman selkeäksi ja helpoksi ymmärtää.

Visuaalisuus tuotettiin Generon sisäisillä resursseilla. Projektia varten suunnittelimme kaksi kuvauspäivää, joiden aikana kuvasimme materiaalia noin kymmeneen videoon. Loput tuotettiin olemassa olevista materiaaleista tai kuvapankkiaineistoista editoimalla.

Tuotannossa huomioitiin soveltuvuus monikanavaformaatteihin, mutta itse verkkosivuvideot luotiin mahdollisimman helposti somessa jaettaviksi.

Alusta ja tekninen toteutus

Alkotanaan.fi-sivu toteutettiin Contentful-backendillä ja React-frontendillä. Tämä toteutustapa valittiin, sillä se mahdollisti kevyen sisällönsyötön sekä erityisesti mobiilissa optimaalisen toiminnan. Inspiraatio palvelun toiminnallisuuksiin löytyi Tinderin ja muiden kevyesti selattavien palveluiden toimintalogiikasta. Emme halunneet, että käyttäjä pysähtyisi vain yhteen artikkeliin, vaan selaisi samalla kertaa useamman toteutuksen.

Kevyt toteutus oli samalla Alkolle helppo pilotti valittujen teknologioiden jatkuvaan hyödyntämiseen oman verkkopresenssinsä kehittämisessä.

Julkaisu

Alkotanaan.fi-verkkosivusto lanseerattiin keväällä 2023, aluksi kattavan sosiaalisen median läsnäolon kera, ja sivusto jatkaa kehittymistään.

Se on sisällöllisesti laaja ja monitoiminnallinen kokonaisuus, melko ainutlaatuinen Suomen markkinoinnin historiassa. Rakenteesta saattaa muodostua uusi malli markkinoinnin, merkityksen ja brändiviestinnän rakentamiselle, joka elää kampanjoiden yli kasvavana ja elävänä alustana ja mainoskonseptina.

Toistaiseksi sisällöt ovat eläneet Alkon omissa kanavissa ja somessa.

Yhteenveto

Alko Tänään on innovatiivinen askel Alkon brändin viestinnässä. Se yhdistää syvällisen sisällön, visuaalisen houkuttelevuuden ja käyttäjäystävällisen teknologian, luoden ainutlaatuisen kokemuksen niin asiakkaille kuin sidosryhmille. Tämä monikerroksinen lähestymistapa antaa Alkolle mahdollisuuden kommunikoida brändinsä arvoja ja etuja tehokkaasti ja monipuolisesti.

Alkon uusi verkkopalvelu ei ole vain tiedon jakelukanava, vaan se toimii vuorovaikutteisena alustana, joka kutsuu käyttäjät tutkimaan ja oppimaan Alkon moninaisista rooleista suomalaisessa yhteiskunnassa. Se heijastaa Alkon sitoutumista vastuulliseen viestintään ja kuluttajien valistamiseen.

Alkotanaan.fi on esimerkki siitä, miten perinteiset brändit voivat uudistua ja pysyä ajankohtaisina digitaalisessa maailmassa, yhdistämällä perinteisen viestinnän moderniin teknologiaan ja luovaan sisältöön. Tämä projekti on vahva osoitus siitä, että Alko ei ole pelkästään alkoholituotteiden myyjä, vaan merkittävä toimija suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Työn tiedot

  • Palvelun nimi: Alko tänään / alkotanaan.fi
  • Suunnittelutoimisto: Genero
  • Tuotantoon osallistuneet tahot: Genero, Alko
  • Asiakas: Alko
  • Grand One -sarja: Paras toteutus, Paras digitaalinen sisältömarkkinointi
  • Sivuun voit tutustua osoitteessa: alkotanaan.fi