Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
logo
Services Marketing & strategy Creative & content Tech & experience Segments B2B E-commerce & DTC B2C Lead Generation B2C Branding Cases About Podcast Insights & events Events Webinars E-books Blog Growth academy Careers Contact
sv fi en
sv fi en
Logosuunnittelu – dos and don’ts

En logo ska vara rätt. Det är viktigt att designen av en ny logo görs rätt eftersom logon ofta är det första intrycket man får av ett varumärke. Logodesign hör till de arbeten där man får vara kreativ och skapande. Här har vi sammanställt några tips på hur man kan gå tillväga för att skapa en bra logo. Vilka är stegen du kan förbereda dig på efter att kunden beställt en logo? Eller som kund, vad kan du förvänta dig i logoplaneringsprocessen efter att du beställt en logo till ditt företag?

Följande fem steg hör till en effektiv logodesign-process:

1. Bekanta dig med företaget och marknaden.

I det första skedet av logoplaneringen gäller det att bekanta sig med företaget. Kolla vad som har producerats tidigare, besök företagets hemsida och bekanta dig med eventuellt material som redan finns. Om företaget är helt nytt gäller det att kommunicera tillräckligt med kunden så att din bild av företagets verksamhet, mål och värderingar överensstämmer mer deras.

Det är även viktigt att logon sticker ut och att den skiljer sig från konkurrenternas. Målet med en logo är att den skall väcka rätt associationer hos målgruppen och kommunicera de varumärkeslöften man vill bygga brandet på, löften kan vara rationella eller emotionella. Emotionella löften grundas oftast på värderingar och rationella på produktfördelar. T.ex. Whole Foods logo och varumärkesidentitet är byggd på värderingar medan Targets är mer rationell.

2. Sök inspiration.

Inspiration går att hitta på olika sätt. En designer eller art director kan finna inspiration på sidor som Pinterest eller Dribbble, där man kan bläddra genom andra designers arbeten. Kopiera får man inte, men inspiration kan behövas och då är sidor som dessa till stort stöd.

3. Skissa idéer.

I tredje skedet av processen gäller det för designern att skissa ner sina idéer på papper eller alternativt göra en första version i Illustrator. Det är här det kreativa arbetet tar sina första steg från vision till att bli något konkret. En dålig idé kan ibland leda till en väldigt bra logo, så var inte rädd för att prova på olika versioner.

4. Gör logon.

Då du förstått dig på företaget, hittat inspiration och kommit på några idéer gäller det att skapa några olika alternativ. Sedan är det aktuellt att ta kontakt med kunden igen och presentera alternativen för dem. Det kan vara bra att ha 2-3 förslag att komma med så att kunden får valmöjligheter. Då kunden valt vilken de tycker bäst om, kan arbetet fortsätta till steg fem. Alternativt kan logon först anpassas efter kundens önskemål, eventuellt igen göras till flera alternativ och sedan presenteras igen.

5. Gör riktlinjer.

Hur ska logon användas i olika sammanhang? Detta är en fråga som ofta kan komma upp då det ska göras olika marknadsföringsmaterial. Därför är det viktigt att göra upp riktlinjer, som fungerar som stöd då andra personer arbetar med logon. Det kan också vara bra att ha olika versioner av logon, exempelvis en svartvit logo eller en med texten på sidan av logon istället för nedanför. På så sätt kan personer inom företaget, som möjligtvis senare arbetar med logon, veta hur logon ska användas.

 

logodesign exempel

Detta lönar sig att undvika:

  • Det som är bra att undvika då man arbetar med logoplanering är att inte kommunicera tillräckligt bra med kunden. Ifall kommunikationen är bristfällig kan det resultera i frustration från båda sidor, då ingenting är klart definierat.
  • För en designer som skapar mycket varierande kreativt material kan det hända att man kör fast. Då är det en bra idé att låta arbetet ligga en stund och göra något annat, för att sedan kunna gå tillbaka till arbetet med ny energi.
  • Ibland kan det vara lönsamt att använda sig av material som finns lättillgängligt, exempelvis i grafikbanker, men att använda digitala logoskapare kan resultera i att logon ser ut som andra företags logon, och då kommuniceras inte varumärket rätt. Att låta en designer göra en logo försäkrar att logon är unikt skapad just för ett specifikt företag, och förmedlar det budskap företaget vill.

 

Logoplaneringsprocessen kan vara mycket rakt på sak, samtidigt som det ibland kan ta längre än planerat. Det viktigaste är att det skapas en logo som är i linje med varumärket och att kunden är nöjd med resultatet. Det sägs att man skapar ett första intryck på enbart några sekunder, och därför är en bra planerad logo mycket viktig för företagets verksamhet.

Är ditt företag i behov av ny logo eller annan visuell planering? Ta kontakt!

Genero har erfarna art directors och designers som vet hur en bra logo görs. Förutom logoplanering erbjuder vi även andra visuella tjänster, såsom exempelvis webbdesign och material för digitala annonser. Genero är en full-service marknadsföringsbyrå som erbjuder allt från copywriting till varumärkesstrategi – ta kontakt så får du höra mer!

 

Read More