Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
logo
Services Marketing & strategy Creative & content Tech & experience Segments B2B E-commerce & DTC B2C Lead Generation B2C Branding Cases About Podcast Insights & events Events Webinars E-books Blog Growth academy Careers Contact
sv fi en
sv fi en
Oskar utvecklar webbtjänster på distans från Ecuador

DISTANSARBETE FUNKAR PÅ GENERO

Distansarbete passar framförallt personer som klarar av att organisera och utföra sitt arbete självständigt. Dessutom kräver distansarbete bra kommunikation med de andra i teamet som jobbar på kontoret. Generos Oskar Schöldström är en exemplarisk distansarbetare.

Enligt Oskar själv är arbetsron det bästa med distansarbete. För Generos del är det bästa med Oskars distansarbete ökningen av effektiva timmar. Perfekt win-win situation!

Oskar har arbetat på distans i mer än fyra år av sina totalt sex år på Genero. För närvarande utvecklar han webbtjänster i Ecuador. Före Ecuador jobbade Oskar i Vietnam, och var han kommer att befinna sig i framtiden vet han ännu inte ens själv. Här kommer Oskars egna tankar kring distansarbete. Vi skickade intervjufrågorna naturligtvis via e-post till Oskar.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equador 2

Varför jobbar du på distans och varifrån jobbar du?
För fyra år sedan lämnade jag Finland för att resa, och insåg snabbt att det finns bättre ställen att bo på än den kalla Norden. Därefter har jag besökt 46 länder och bott och arbetat i tre av dem. Just nu är jag belägen i Ecuador som varit min bas nu i ett och ett halvt år.

Hurdana uppgifter arbetar du med?
Huvudsakligen webbutveckling av Wordpress och Drupal sidor men även SysOps och DevOps.

Hur länge har du jobbat på Genero?
Jag började jobba på Genero vid sidan av studierna för sex år sedan.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equador 3

Hur långa veckor gör du på distans?
Eftersom jag inte har månadslön utan timlön beror arbetsveckans längd på hur mycket jobb det finns till mig. Oftast gör jag ändå normala arbetsveckor på omkring 38 timmar. Jag reser som sagt mycket och arbetar i episoder på 6–8 månader, varefter jag är oanträffbar ända tills att jag bosatt mig igen någonstans.

Vad är bra med att jobba på distans?
För mig personligen innebär det frihet och en möjlighet att resa, men för andra kan det vara något annat.

Hur enkelt det är att bli avbruten i jobbet är något jag alltid ogillat med att arbeta på kontor. En kollega behöver bara sticka upp sitt huvud bakom skärmen och ställa en fråga. När man arbetar på distans är tröskeln högre eftersom man måste formulera sina tankar till en skriftlig fråga. Jag behöver ofta bara skriva ner mina tankar för att själv komma på svaret. När någon annan ställer en skriftlig fråga till mig kan jag svara när det passar mig utan att min tankegång avbryts, och dessutom kan jag svara mer utförligt.

Sedan Genero gick in för distansarbetare tycker jag att kvaliteten på vår projekthantering förbättrats. Muntliga diskussioner dokumenteras bättre än tidigare och man utgår inte automatiskt från att alla vet och minns vad som bestämts.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equador 4

Vilka utmaningar ser du att distansarbete skapar?
Fokus, disciplin och arbetsmoral. Om man inte kan fokusera och prioritera arbetsuppgifter självständigt är man inte en effektiv distansarbetare, eftersom någon annan tvingas hålla koll på en. Om man inte heller har disciplin är det lätt att i något skede börja ta genvägar, vilket i sin tur kommer att synas i arbetsresultaten. Utan en god arbetsmoral tycker jag inte att man kan vara en pålitlig distansarbetare. Arbetsgivaren måste kunna lita på ens insats och förmåga att klara deadlines, utan micromanagement.

Arbetar du hellre på kontor eller hemma?
Utan tvekan jobbar jag hellre hemma. Jag gillar inte att bli distraherad medan jag jobbar och är betydligt effektivare när jag får arbeta i en lugn arbetsmiljö.

Vad krävs för en effektiv arbetsdag på distans?
Huvudsakligen kräver distansarbete en rutin. Jag tror personligen inte att en arbetsdag där man jobbar lite till och från kan vara effektiv – man måste ta dagen som en normal arbetsdag på kontoret. När man arbetar är man på arbetstid och om det är något man inte skulle göra på kontoret bör man heller inte göra det hemma.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equador 5

Arbetar du sporadiskt några timmar per dag eller hellre hela dagar?
Jag arbetar hellre hela dagar. Jag stiger vanligen upp halv sex för att hinna vara anträffbar så länge som möjligt under den finska arbetsdagen.

Anser du att det är viktigt att arbetsgivaren är flexibel med var arbetet utförs?
Av personliga skäl är flexibilitet ytterst viktigt för mig. Jag skulle helt enkelt inte kunna arbeta utan flexibilitet. Ur en mer generell synvinkel anser jag att arbetsgivarens syn på flexibilitet signalerar mycket om företaget och dess fokus. Generos fokus ligger på resultat, och för mig är det enda rätta sättet.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equador 6

Hur ser din arbetsstation ut? Arbetar du hemma, på café eller till exempel på bibliotek?
Jag skulle mycket gärna arbeta från något café som uppfyller mina krav, men tyvärr finns inte sådana i Ecuador. Jag har därför vant mig med att arbeta hemifrån.

Berätta gärna mer om dina allmänna tankar kring distansarbete?
Jag tror inte distansarbete passar alla. Om min arbetsgivare har förtroende för mig och jag får arbeta från andra sidan världen, tycker jag att det är mitt ansvar att visa att jag är en tillgång. Arrangemanget får inte vara ensidigt utan bör gynna båda parter. Man måste komma ihåg att det finns många som kunde ta min plats och som säkert vore ett säkrare kort än vad jag är. Men om du visar att din arbetsinsats höjs av att du arbetar på dina egna villkor, kommer arbetsgivaren också att se det som en vinst.

I mitt fall vet jag att min effektivitet är högre. Genero får mer ut av min lön eftersom de timmar jag jobbar är mer effektiva än om jag jobbade på kontoret. En bonus av att jobba i två tidszoner: Om något skulle hända med en nätsida vi ansvarar för har vi fler timmar täckta av dagen när någon är på jobb.

Distansarbete: Generos Oskar distansarbetar från Equadorr 7

INTRESSERAD AV GENERO?

Oskar, tillika med alla andra medlemmar, är en viktig del av Genero Crew. För att försöka göra arbetet så bekvämt som möjligt erbjuder Genero möjligheten till att arbeta på distans. För att lära dig mer om Generos kultur klicka här, och om du är intresserad av att höra mer om Generos arbetsmöjligheter kan du kontakta careers@genero.fi.

Read More

Marketing trends 2024: grab the tips from Genero’s marketing experts What does the year 2024 look like in terms of content, video production, copywriting, search engine optimization, and paid advertising?
From designer trainee to senior UI/UX designer Six years at Genero Alexandra has been able to work broadly in all aspects of design as well as specialize deeply in her passion: UI/UX Design. Watch her growth story and be inspired!